เ จ็ บ ป ว ด ว้ อ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

นั่งพิมตั้งนาน ทุกอย่างหายไปภายในพริบตา

เ คื อ ง !

วั น แ ร ก[M A R C H 1 7 , 2 0 0 7 ]

แหกขี้ตาตื่นแต่เช้า เพื่อมารอไคบางคน ... ที่มาสาย

ถึงเอแบคเกือบ 8 โมงและ หอบของไปรอรถหน้า ม.

เจือกเข้าใจผิด นึกว่าวุ้นซื้อกระดาษสีน้ำให้แล้ว

เรา แอน แนน เลยได้กระดานใหม่มาคนระ 1 คร่อก..

ห นั ก - ชิ - ห า ย

บ น ร ถ ทั ว

ลี่ วุ้ น แ อ น แ น น

หั นแ ค ท

ถึ ง เ ก า ะ

หลังจากที่นั่งเรือ หัวบาน พร้อมเกลือ มานาน

ก็ถึงเกาะซะที ฮิ้ววววววว เปียกหมดแล้วว้อย

อยู่ดี ๆ ดันไปเปิดหน้าต่างภูมิปัญญาชาวบ้านออก

เค้าปิดให้ดี ๆ แล้วแท้ ๆ ดันอยากรับลมทะเลกัน

ต่ อ ส า ม ล้ อ ไ ป ที่ พั ก ( โ ค ด เ ท่ เ ล ย อ๊ า )

เ ตี ย ง เ จ้ แ ม เ ร า แ อ น

ช อ บ จั ง เ ล ย มี ตั้ ง 6 เ ตี ย ง

ลืมถ่ายห้องน้ำให้ดู เป็นห้องเล็กย่อย ๆ ในห้องใหญอ่ะ

ห้องอาบน้ำ 2 ห้องส้วม 2 อ่างล้างมือ 2 มันส์~พะยะค่ะ

o p e n n i n g สี น้ า ม มั น

ถึงที่พักปุ๊บ เก็บของเรียบร้อย เดินลงไปกินข้าว

( ที่พักอยู่สูงโคด ไม่อยากจะนึกเวลาเดินขึ้นเล๊ย )

ก็ได้เวลาเดินสำรวจทำเลนั่งวาดสีน้ำมันล่ะ *-*

เ ดิ น สํ า ร ว จ ....

นี่ ก็ สํ า ร ว จ .... ?

น า น ๆ จ ะ มี รู ป ตั ว เ อ งโ ผ ม า

สํ า ร ว จ ... จ า ร ย์ จู น ก รี๊ ส ส ส

คื น แ ร ก

หลังจากที่วาดรูปเสร็จไปครึ่งนึง

แถมด้วยหลักฐานบนในหน้าที่โดนกระดานฟาดไป 1 ที

หัวเราะเยาะเจ้แมมากไป โดนซะเอง ตั้งแต่หัว - กางเกง

กินข้าวไรเสร็จก็ไปอาบน้ามกัน หนุกหนานมากมาย

เตียงที่เหนเรียงกันสวย ๆ ข้างละ 6 เตียงนั่น

โดนย้ายมาอยู่ฝั่งตรู 1 เตียง และนอนเบียดกัน 7 คน - -*

และตรูก็นอนไม่เต็มอิ่ม เพราะเพื่อนที่แสนดีเปิดไฟนอนกัน

พวกนี้ก็แปลก ชอบดูหนังผี แต่เจือกกลัวผี -*-

วั น ที่ ส อ ง [ M A R C H 18 , 2 0 0 7 ]

วันนี้ต้องวาดรูปสีน้ำ อ๊าคคคคคคค ไม่ชอบเลย~ แถม THEME ที่ให้มาเป็นเรืออีก

วาด ๆ อยู่ ชิ-หาย เรือหายป๊ายยยยย แล้วตรูจะวาดต่อได้อย่างไร ~

สรุป : วาดไม่เสร็จ คะแนนออกมาห่วยแตก กร๊ากกก

บ้ า ก ล้ อ ง ย า ม เ ช้ า

บ้ า อี ก รู ป นึ ง

บ้ า กั น ต่ อ ต ร ง บั น ไ ด้ ที่ แ ส ง แ ท ง ต า

เ บื้ อ ง ห ลั ง

ไ อ่ แ พ ร โ ค ด จ ะ แ ม น

ส า ม ส า ว ? เ ก ง เ ล

♀วิ ง ♀แ พ ร ว แ พ ร ?

ขึ้ น ม า บ้ า ต่ อ ที่ ห้ อ ง

( ชอบรูปนี้จัง ลี่ วุ้น )

แ อ น แ อ บ เ อ๊ ก ซ์

ช่ ว ง บ่ า ย

ละเลงสีน้ำมันต่อจากวันก่อน คราวนี้ปลอดภัย

ไม่โดนกระดานฟาดหน้า ฮึ่ย ๆ

แต่ทั้งวันนั่งรับลมทะเลตลอดเลย

ผลที่ตามมาก็คือ เปื่อย ก่ะ

ตอนเย็นเค้าไปเล่นทะเลกัน เราอดเล่น ฮือ ~

นอนอยู่บนห้องคนเดียว เปลี่ยวจาย ~

แต่คิดอีกทีก็ดี กลัวหอยเม่น = ="

เพื่อนโดนแทงไป 12 รู คร่อกกก

ได้ข้าวว่า ต้องทุบให้เข็มที่แทงเข้าไปแตก =[]=

ต ก ดึ ก = เ ล่ น ไ พ่

ขาดไม่ได้เลยให้ตาย อ๊ะ แต่ไม่ได้กินตังนะ

เล่นไพ่ตะปบกันอ่ะ สนุกสนานมือแดง ฮ่า ๆ

ชวนเพื่อนข้างห้องมาเล่นด้วย หลายคนยิ่งมันส์

คนแพ้ต้องโดนทำโทษ ไปบัลเล่คาราวะจารย์เหน่ง

และเหมือนเพื่อน ๆจะรู้เลย อยู่กันพร้อมหน้า ก๊าก ๆ

สงสาร ลี่ กะ หัน จริง ๆ แพ้ซะ โดนเลย

ส่วนเรา รอดตัว หมดก่อนคนแรก ๆเลย อิอิ

อ่ ะ แ น๊ ต (เ สื้ อ ข า ว )เ ค รี ย ด

ต ะ ป บ กั น เ ข้ า ป า ย ~

เ ก ง เ ล โ ค ด เ ท่ เ ล ย ว่ ะ วุ้ น

เ อ อี ไ อ โ อ ยู -อ ยู่ ปี อ ะ ไ ร กั น แ ล้ ว ก๊ ะ ?

วั น ก ลั บ สั้ น ๆ

วาดสีน้ำอีก 1 รูป โฮกกกกกกกกกกก กูอยากตาย ~

วาดพวกสถาปัตยกรรม ? ไรซักอย่าง

แต่ที่รู้ ๆ กูวาดเบี้ยว กร๊ากกกกก

โ ค ด เ ท่ เ ล ย ว่ ะ แ พ ร

เ จ้ แ ม ก ะ วิ ง น่ า รั ก วุ้ ย

ง า น ไ อ เ ท พ จ๊ า ก

ไม่กล้าเปิดเผยของตัวเอง >///< อาย

จ ะ แ ม น ไ ป ไ ห น

ถ่ า ย ติ ด แ น๊ ต =[]=

ก ลั บ บ้ า น !!

งานเสร็จก็แพคของกันอย่างเมามัน

ข้าวก็ไม่มีเวลากิน วู้ววววว หิวโว้ยยยยย

ต้องรีบบึ่งไปขึ้นเรือ มีกลุ่มนึงเกือบโดนปล่อยเกาะแล้ว

แล้วก็ ... เกือบได้ขึ้นเรือฟรีแล้ว หึหึ

จ ะ ถ อ ย ไ ป ไ ห น ไ อ แ น น

จ า ร ย์ จู น แ จ ง แ ล ะ ก็ จ า ร ย์ ... ?

ผึ้ ง ม ว๊ า ก ก ก ก ก ก ก ก น่ า รั ก โ ค ด

เ ที ย บ กั บ รู ป บ น ...

วิ ง กี้ น่ า รั ก อี ก แ ล้ ว >///<

พิ ช ... ม า กั บ ค ว า ม มื ด

ช า ญ ก ะ แ พ ร ว

ต บ ท้ า ย ด้ ว ย จ า ร ย์ เ ห น่ ง สุ ด ย อ ด !!?

- จ บ -

PS I : เค้าบอกว่าที่พักที่นี่ *เฮี้ยน สายสินพันรอบตึกและทางเดิน บรึ๋อ ~

PS II : อยากได้สามล้อแบบนี้ซักคัน กั่ก ๆๆ

PS III : ที่จริงอยากเอาคลิปตอนบัลเล่มาลงด้วย แต่เป็นคนดีพอ หึหึ

PS IV : ทำไมไม่มีรูปฟ้าเลยวะ? พลาด !! T^T

PS สุดท้าย : เสียดายไม่ได้ไปนั่งเล่นห้องพวกเมิงเลยแพร ซิก ๆ

Comment

Comment:

Tweet

โฮกกกนี่มหาลัยแน่เรอะ - -
เจ๊ทอมได้ใจมากกกก..ละคราวนี้เจ๊ไม่ใส่บิกินี่ลงน้ำละเรอะ - -

#10 By ~~UnAnGi~~ on 2007-03-31 22:28

ที่ร๊ากกก ในที่สุดเทอก็เปลี่ยนธีมจนได้ 555+

รูปเทอเเมนมากมาย กร๊ากก เเต่ก็รักนะจ๊ะ กร๊ากกก[เริ่มเสี่ยว]

ดูรูปเเล้วดูท่าทางน่าสนุก มีตั้งวงไพ่ด้วยวุ้ยย
ท่าทางจะขาเกินมากกว่าขาขาด 555+

สุดท้ายนี้ คิดฮอดที่ร๊ากหลายๆ

#9 By [空 -清子] on 2007-03-31 21:58

โอว ไปแบบนี้น่าสนุกหนานจังเยยฮับ
อยากไปแบบนี้กะเพื่อนๆมั่งจัง แม้จะไปทำงานก็เหอะ งิ๊ดส์

ดูท่าจะเก่งๆเทพๆกันทุกคน > <b
รูปงามนะงับอิอิ
แถมธีมเข้าบรรยากาศ

#8 By DK.NN. & Blue Playnet on 2007-03-31 19:35

น่านดิๆๆ

แพรก็ไม่ได้ไปห้องโบเหมือนกันอ่า


ว่าแต่ ทำไมต้องเอาไปเทียบก่าไอ่ผึ้งฮ๊ะ

รักเท้อรักเทอ มาว่ากุแมน แสรดด

#7 By pear (124.120.120.69) on 2007-03-31 17:27

อิจฉาจังเลยยยย

อยากไปแบบนี้บ้างอะ
เพื่อนๆผมไม่คอ่ยจะได้ไปแบบนี้กันเท่าไหร่
อิจฉา รูปที่ถ่ายมานี่เด็ดๆทั้งนั้น
ชอบที่นั่งรถสามล้ออะ555
รูปโบจังก็เท่ดีครับ
และก็รูปที่โดดบนเตียงนี่ถ้าเตียงเขาหักนี่มีหลักฐานนะเนี่ย55
จะมาลาไปบวชจ้าอีกเดือนนึงเจอกันนะครับโบจังขอให้โชคดีนะครับ

#6 By ravender on 2007-03-31 17:17

โบ ช้านรอแกนานโคดอ่า กว่าจาได้ดูรูปแกอ่า
เข้าจายโบ ว่าแกคงยุ่ง ช่ะ .... 555
ชอบรูปแอนที่ทำน่าเอ็กๆหว่ะ น่ารักดี
แต่แอบเคืองภาพที่แกถ่ายตูดช้านนนนนน
อยากเล่นไพ่อีก คราวนี้วุ้นม่ายออมมือให้หัน กะ รี่ แระ โหะ ๆๆๆๆ

#5 By W-O-o-N (125.24.46.62) on 2007-03-31 16:29

-*- แต่ละคน โพสท่าได้ใจมาก ดูแนนแล้วหน้าเทอก๊อปมาหรอไงหว่า
ยิ้มแต่ละครั้งเหมือนก๊อปมาวางไว้ ส่วนสาวแอน...ถ้าเดาม่าผิด มีรูปนึงเหมือนจาถักอาไรให้ใครบางคน 5 5 5
รูปที่วุ้นกะครายน้อกาโดด แจ่มมาก เบื้องหลังเตียงหักป่ะโบ - - น่าสงสัย
สุดท้าย...แฟนใครฟ๊ะเหมือนทอมจิ๊บ ตูเซง!!

#4 By on 2007-03-31 01:52

~* โ บ ม า น แ อ บ แ ม น

~* แ ต่ ว า ด กั น ส ว ย ดี น ะ

~* อิ อิ

#3 By คุณ Chiz (58.8.39.36) on 2007-03-31 01:44

ห้องไอแพร ไปก้เท่านั้นเว้ย
เพราะว่า แม่ง มาห้องปั๊ปกันหมด

. . . ว่าแต่ ยังอุดส่าอัพ อะ
กลับมาเปน ชาติ ละโบเอ้ย

#2 By BL" (124.120.131.142) on 2007-03-31 01:25

ห้องไอแพร ไปก้เท่านั้นเว้ย
เพราะว่า แม่ง มาห้องปั๊ปกันหมด

. . . ว่าแต่ ยังอุดส่าอัพ อะ
กลับมาเปน ชาติ ละโบเอ้ย

#1 By BL" (124.120.131.142) on 2007-03-31 01:25